Akçakoca'da kadına şiddete karşı dayanışma günü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde,Akçakoca Emek Ve Demokrasi Platformu bileşenleri ve Akçakoca Kadınları isyanlarını haykırdılar.

Akçakoca'da kadına şiddete karşı dayanışma günü

Kadınlar adına , Haytap Düzce İl Tem. Yeşil Yaşam İnisiyatifi sözcüsü Neşe Perihan Kulak ''her gün şiddet ve cinayet olaylarının yaşandığı ülke de,kadınlar olarak yorulduklarını,eğitim ile birlikte cins ayrımı yapılmadan yetiştirilecek çocukların geleceği ve olayları değiştireceğini ,,söyledi.


 Daha sonra,Platform adına Nimet Akın Kaya ve CHP adına Saadet Anakan söz aldı.
Konuşmalar sonrasında,üzerinde ölen kadınlarımızın isminin bulunduğu tabuttan''Yeter  artık,,diyerek isimler söküldü.


Korkmuyoruz!
Susmuyoruz!
İtaat etmiyoruz!sloganları ve alkışlar eşliğinde farkındalık eylemi sona erdi.

Paltform adına yapılan basın açıklması tam metni aşağıdaır.

Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız.

İsyandayız çünkü; dünya genelinde her gün en az 137 kadın, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor!

İsyandayız çünkü; her üç kadından biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor!

İsyandayız çünkü; her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor ve milyonlarca kadın sıradanlaştırılan erkek şiddeti tehdidiyle yaşamaya zorlanmaya devam ediyor!

Kadın cinayetlerinin %59′ u eski koca/koca, % 20′si erkek akraba, % 16′sı eski sevgili/sevgili tarafından işlenirken şiddete karşı savunmasız bırakılmamız için nafaka hakkının gaspı, arabuluculuk gibi hazırlıklarla boşanmaların önlenmesinin hesapları yapılıyor.

Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü düzenine karşı sokaklardayız!

Sermayeye, ranta, savaşa aktarılan bütçe hakkımıza sahip çıkmak için sokaklardayız!

Fetvalarıyla ne giyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi, nasıl yaşayacağımızı buyur ederek bize sınır çizenlere karşı sokaklardayız!

‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demek için sokaklardayız!

Her türlü yasağa ve baskıya rağmen ‘Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz’ demek için sokaklardayız!

Binbir emekle elde ettiğimiz kazanımlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmak için sokaklardayız!

Bir kişi daha eksilmemek için sokaklardayız!

‘Ev işi kadın işidir’ diyen ataerkiye karşı bakım hizmetlerinin toplumsallaştırılması için sokaklardayız!

İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe, tacize, tecavüze, istismara, katliamlara ve savaşlara karşı YAŞAMIMIZI SAVUNMAK İÇİN sokaklardayız!

Hakkımız olanı ancak sokaklarda olarak alacağımızı, evde, işte, sokakta, cezaevinde, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve VAZGEÇMİYORUZ!

YAŞASIN KADINLARIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!