Aydın Germencik'de yüzeyde beliren çatlaklar endişe yaratıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde yerde beliren çatlak ve gölcükler yetkilileri ve bölge halkını endişelendirdi. Yoğun jeotermal bölgesi olan Germencik aynı zamanda tarımsal olarak da ülkenin en verimli incir üretimi sahası. Son yıllarda jeotermal tesislerinin çevreye verdiği zarar, tarımsal verimi düşürdüğü gibi hava kirliliği de yaratmakta. Kuraklıkda yaşayan bölgede beliren çatlakların nedeni tespit edilmeye çalışılıyor. Konu ile ilgili olarak Aydın Barosu Çevre Komisyonu kamuoyuna yaptığı duyuruda endişelerini dile getirdi. Duyurunun metni aşağıdadır.

Aydın Germencik'de yüzeyde beliren çatlaklar endişe yaratıyor

KAMUOYUNA
Sayın basın mensupları, insan yaşamı kutsaldır ve en yüce değerdir, hiçbir şeyle ölçülemez. Uygarlık, insanın daha rahat, daha kaygusuz, daha sağlıklı yaşaması, sağlıklı ve özgür nesiller yetiştirmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Uygarlık hiçbir zaman insan yaşamını, birlikte yaşamak zorunda olduğu canlıları ve doğal ortamı olumsuz etkileyecek, yok edecek şekilde kullanılamaz. Bu tür olumsuzlukları önlemek için Anayasa ve yasalara hükümler konulmuştur…
Aydın Barosu olarak yıllardan beri çevre kirlenmesini, çevrenin korunması için alınması gereken önlemleri, çevreyi kirletenler hakkında yasaların eşit, yansız ve zaman geçirmeden uygulanması gerektiğini söylüyoruz, yazıyoruz, ihlal edenler hakkında davalar açıyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz…
Çevre ile ilgili kaygılarımız, uyarılarımız ne yazık ki, bir bir ortaya çıkmaya başladı. Büyük Menderes Nehri kirlendi, kurudu, içinde yaşayan balıklar öldü, kıyısında yaşayan kuşlar başka yerlere göç etti. Tarım olumsuz etkilendi, ürünler sulanamadı…
En güzel gökyüzü altındaki en güzel iklime sahip, dağlarından yağ, ovasından bal akan Aydın toprakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır…
Germencik ilçemizin çeşitli yerlerinde göçükler, yarıklar oluşmaya başladı, halk tedirgin, korku içinde. Ne yapacaklarını bilmiyor, STK’lar olmasa konu gündeme bile gelmeyecekti. İyi ki STK’lar ve özgür basın var!
Yarıklar ve çatlaklar olası bir deprem habercisi mi? Yeraltı sularının çekilmesiyle mi oluştu? Oluşmasında Jeotermal kuyuların etkisi var mı? Çatlak ve yarıklar neden Jeotermal kuyuların etrafında oluşmuştur? Bilmiyoruz. Ama kamuoyu ve Aydın Barosu olarak bizler bilmek istiyoruz. Kentimiz ve insan yaşamı tehlikede mi? Yarın ne olur? Ne gibi önlemler alınmalıdır? Öğrenmek istiyoruz. Bunlara yanıt verecek yetkililerdir…
Aydın Barosu olarak, yetkilileri, göçüklerin oluşmasının nedenlerini en kısa zamanda araştırmaya, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz. Eğer can ve mal güvenliği için tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum varsa halkı bilgilendirmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz…
Konunun her aşamasında takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız…