Bilirkişi Çeşme yarımadasını bitirecek projeye HAYIR dedi

Bölgeye büyük yapılaşma getireceği, doğa tahribatına neden olacağı, su kıtlığı yaratacağı eleştirileri getirilen ve "İzmir'in Kanal İstanbul'u" adıyla anılan Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay 6. Dairesi'nce atanan bilirkişi, Çeşme projesi için “Planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır” şeklinde rapor hazırladı.

Bilirkişi Çeşme yarımadasını bitirecek projeye HAYIR dedi

Avukat Şehrazat Mercan, "İlgili davaya bakan mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını vermesini bekliyoruz" dedi.

TMMOB, İzmir Barosu, EGEÇEP gibi sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların başvurusuyla açılan dava sonucunda Danıştay 6. Dairesi’nce atanan bilirkişiler ODTÜ Biyoloji Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, ODTÜ Şehir Bölge Planlama öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ersoy, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan Sat, Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve Doç. Dr. Koray Yılmaz mahkemeye raporlarını sundu.

Tespitlerin 18 ayrı madde şeklinde yer aldığı raporda şöyle denildi:

"2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3. maddesi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve ilanına İlişkin Yönetmelik uyarınca 12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İzmir Çeşme KTKGB'nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 11.02.2020 tarih ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan davada; Kurulumuz, KTKGB alanının bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolaysıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler (flora, fauna, ekosistemler) su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında, planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığı görüşüne varmıştır. Karar yüce mahkememizindir.”

AVUKAT MERCAN: YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ!

Bilirkişi raporunu yorumlayan Av. Şehrazat Mercan, “Raporda her şey çok açık ve net. Anlatılan konular ve altı çizilen meseleler gerek bizim dava dilekçemizde gerekse TMMOB’un açıklamalarında anlatılanlarla örtüşüyor. Bundan sonra bilirkişi raporuna göre ilgili davaya bakan mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

BAKAN ERSOY, GEÇEN HAFTA TANITIMINI YAPMIŞTI

Türkiye, Çeşme Projesi'ni Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan "acele kamulaştırma kararları" ile duymuştu. Çok sayıda yeni turizm tesisi, golf sahası, villa ve marinayı içinde barındıracak proje nedeniyle Urla ve Çeşme'deki 511 araziye yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "acele kamulaştırma" kararları çıkarılmıştı. Ancak, yurttaşların tapulu arazileri için çıkarılan bu kararlar büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra arazilerin büyük bölümünde "acele kamulaştırma kararı" kaldırılmıştı.

Ancak projeye tepkileri dinmemişti. Yurttaşlar ve çevrecilerin, bölgeye büyük yapılaşma getireceği, doğa tahribatına neden olacağı ve su kıtlığı yaratacağı eleştirilerini getirdiği projeye yönelik TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ise "İzmir'in Kanal İstanbulu" değerlendirmesini yapmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu da çevrecilerin "rant ve talan projesi" diyerek tepki gösterdiği projenin iptali için açılan davaya destek vermişti. Kocaoğlu, davanın bilirkişi ücreti için 2 bin TL yatırmıştı.

Tüm bu tepkilere rağmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta İzmir'de bir basın toplantısı düzenleyerek projenin detaylarını ortaya koymuş, kararlılıklarını dile getirmişti.

Kaynak:https://ankahaber.net