Danıştay savcısının görüşü: İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı hukuka aykırı

Kuşadalı Avukat Lalezar Nergis ve arkadaşlarının büyük başarısı ülke gündeminde. Avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada görüş bildiren Danıştay Savcısı “Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararı hukuka aykırı, iptal edilsin” dedi.

Danıştay savcısının görüşü: İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı hukuka aykırı

Danıştay Başsavcılığı adına Danıştay 10. Dairesi’ne gönderilen Başsavcılık görüşünde “Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği” belirtildi.

Kuşadası İlçesinde yaşayan Sökeli avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada, Danıştay Savcısı görüş bildirdi.

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Danıştay Başsavcılığı adına Danıştay 10. Dairesi’nde görülen İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptaline ilişkin davada görüşünü Daireye iletti.

Savcı Mucukgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek Anayasa’nın 87 ve 90. Maddesi dikkate alındığında Cumhurbaşkanının çekilme kararına dayanak gösterilen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Cumhurbaşkanına temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi vermeyeceği görüşünü dile getirdi.

 

Danıştay Başsavcılığı adına Daireye gönderilen 6 Ocak 2022 tarihli görüşte şöyle denildi:

Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasının durdurulması ve sona erdirilmesi hususlarında Cumhurbaşkanına tanıdığı sınırlı yetki dikkate alındığında sözü edilen sözleşmenin feshdilmesine ilişkin olarak verilen 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın iptali gerektiği düşünülmektedir.

‘Umut etmek için güzel bir şey’

Davayı açan Lalezar Nergiz, “Açtığımız davada daha önce yürütmenin durdurulmasını reddettiler. İtiraz etmedik karar versinler diye. Savcı tarafından görüş bildirildi. Bugün tebliğ edildi. Bizim iddia ettiğimiz şey savunuluyor görüş yazısında da. Umut etmek için güzel bir şey. Düşünen insanların, hukukçuların olduğunu görmek umut verici. Bizim ve savcının görüşü doğrultusunda karar çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Lalezar Nergis ve arkadaşlarının isimleri şöyle:

Nilgün Yurdalan,Fatma Melek Sözer, Asuman Şentürk, Gülin Cinalioğlu, Tümay Leblebici,Hatice Günç, Fatma Topan, Çilen Melek Karakuş, Meryem Dere,Gülsemin Esen, Gülten Altıok, Bağdagül Şimşek, Sevda Mulgan.

Haber: Zeynep İnak