Fenerbahçe Kalamış Sahili özelleştirmesine karşı İmza Kampanyası

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı"nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karşı Kadıköylüler imza kampanyası başlattılar. İmza kapmpanyasının metni; "" Fenerbahçe sahili halkındır satılamaz "başlığı altında yayınlandı. Metnin tam hali aşağıdadır.

Fenerbahçe Kalamış Sahili özelleştirmesine karşı İmza Kampanyası

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı"nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, doğal ve arkeolojik sit özellikleri taşıyan, yapılaşmanın sınırlandırılması ve artırılmaması gereken bir alanda yer alan Türkiye’nin en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 100.000 m2  daha da büyültülerek 438.000 m2’ye çıkartılmak istenmektedir.   

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde “Olumlu veya Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez” hükmü yer almasına ve ÇED raporu olmadığı için iptal edilen planlara rağmen geçen bu 10 yıl içinde yapılan 3 plan için de ÇED raporu hazırlamaktan ısrarla kaçınılmış ve iptal edilmeleri yönündeki taleplerimiz de mahkemeler tarafından reddedilmiştir.

Anayasamızın 43.maddesi “Deniz, Göl ve Akarsu kıyılarıyla, deniz ve Göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilmelidir” derken yine aynı şekilde, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. Maddesinde de “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikli kamu yararı gözetilir der.

Buna rağmen dava konusu bu plan; Kapasiteyi 200 yat artırmak pahasına 500.000 Kadıköylünün nefes aldığı nadir alanlardan biri olan Kalamış’ta:

  • Fenerbahçe Burnundan, Kurbağalı Dere ağzına kadar olan bölgede halkın kıyıya erişimini engelleyecek,
  • Kıyı alanını yapılaşmaya açacak, 
  • Yeraltı otopark alanları ile birlikte yaklaşık 40.000 m2 inşaat alanı getirecek,
  • Nüfusun da taşıtın da artmasına neden olacak ve bölgenin karakteristik dokusunu bozacak,
  • Hem kıyı siluetini olumsuz etkileyecek, hem ekolojik dengeyi bozacak, hem de yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacaktır diyoruz.

Bizler; Kadıköylüler olarak, planlı-plansız tüm kent yağmalarına karşı çıkarak, kıyılarımıza ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak, yapılan tüm yanlış uygulamalara dur diyebilmek, bu alanlarda çiçeklere gözlerimizi, kuşlara kulaklarımızı kapamadan yaşayabilmek için, bu limanın en azından mevcut halinde kalmasını ve biz Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu kez de “ANAYASA MAHKEME”sinin  kararını dahi beklemeden alanı 40 yıllığına satmak için ihaleye çıkartmış durumda.

Bizler denize, Fenerbahçe’ye, Kalamış koyuna, Kalamış parkına sahip çıkıyoruz  çıkmaya da devam edeceğiz.

Yapılaşma koşulları açısından sakıncılar taşıyan, kamu yararına , şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olan bu planlara itirazımızı bir kez daha tekrarlıyor ve                       

“FENERBAHÇE-KALAMIŞ SAHİLLERİ HALKINDIR" satılamaz diyoruz.

İmza Kampanyası linki:  http://chng.it/WWGdBZsY