Kanal İstanbul'a itiraz süreci başladı

Kanal İstanbul imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanarak askıya çıkarıldı. İstanbullular, 24 Nisan'a kadar planlara itiraz hakkını kullanabilecek. İtiraz dilekçelerine www.kanal.istanbul web sitesinden da ulaşmak mümkün. Yazılıp imzalanan dilekçeler, istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebilecek ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilecek.

Kanal İstanbul'a itiraz süreci başladı

"Çılgın Proje" olarak bilinen talan projesi Kanal İstanbul'da yeni bir süreç başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 Mart'ta Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak askıya çıkarttı.

Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar, 90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkileyecek.

Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edecek Kanal İstanbul Projesi'ne, birçok bilim insanı da itiraz etti.

İtiraz süreci

Askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz hakkını kullanmak isteyen İstanbullular, www.kanal.istanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzalayarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla iletebilecek ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilecek.  İtiraz dilekçesi örneği aşağıdadır.

                                                        

                                                                  İSTANBUL VALİLİĞİ

                                          İyitaz ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul)

Konu: İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına itiraz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın;

25.03.2021 tarihli ve E. 624866 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına İlişkin tekliflerinin, NİP-34887205 ve UİP-34946840 plan işlem numaraları; E. 624993 sayılı yazısı ile; 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, NİP-34178297 ve UİP-34741199 plan işlem numaraları; E. 625023 sayılı yazısı ile; 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, NİP-00056317 ve UİP-00638270 plan işlem numaraları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 25.03.2021 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

İstanbul’un gerçekçi sorunlarından son derece uzak, yapılması halinde doğal yaşam alanlarında geri dönülemeyecek tahribatlar bırakacak olan; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına tümüyle aykırı Kanal İstanbul Projesi ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı nazım ve uygulama imar planlarının, her türlü bilimsel karşı argümana rağmen, re’sen onaylanarak askıya çıkarıldığı görülmektedir.

Her şeyden önce, yaşanabilir bir İstanbul için, nüfusu sınırlandırmak, çürük ve çarpık yapı stoğunu dönüştürerek kenti depreme hazırlamak, ulaşımı akıcı hale getirmek, iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak merkezi ve yerel yönetimin önceliği olması gerekirken kaynakların bu projeye ayrılması düşündürücüdür.

İstanbul’da hayatını devam ettiren bir vatandaş olarak, İstanbul’un genelini ilgilendiren bir plan çalışması hakkında bizlerin de fikirleri alınmalı ve sürece katılımı sağlanmalıydı. İstanbul’un bu bölgede sahip olduğu ormanlar, tarım alanları, yerüstü ve yeraltı su kaynakları, Kanal Projesi ve yapılan bu planlarla yapılaşmaya açılan bölgelerin inşaatından ötürü yok olma aşamasına gelecek, İstanbullunun temiz su, temiz hava ve temiz gıda hakkı elinden alınacaktır. Ayrıca ilave kentsel yapılaşma, iklim değişikliğinin de etkisiyle kentte oluşacak hava kirliliği vb. sorunları daha da artıracaktır. Ayrıca tarım alanlarının önemli bir kısmının imara açılması hem tarım, hayvancılık, ormancılığı zayıflatacak, istihdamı azaltacak hem de İstanbul’un gıda ihtiyacı yönünden sağlıklı gıdaya erişimini zorlaştıracaktır.

Yeterli bilimsel analiz çalışmalar sonucu üretilmeyen, her türlü katılım pratiğine kapalı, mevcut proje ve sonrasında oluşacak kentsel yapılaşma alanları ile tarım alanlarını, mera alanlarını, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını/havzalarını, sit alanlarını geri dönülemeyecek biçimde yok edecek olan Kanal İstanbul Projesi, Yenişehir Rezerv Yapı Alanına yönelik askıya çıkarılmış, yukarıda adları geçmiş olan Nazım ve Uygulama İmar Planlarına İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak itiraz ediyor, söz konusu planların iptal edilmesini talep ediyorum.

 

                                                                       AD - SOYAD:

                                                                       TC KİMLİK NO:

                                                                       İMZA:

 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi,  Fotoğraf: DHA