Kazdağları Ekoloji Platformu kuruldu

Ekolojik bir yaşamı savunma amacıyla yola çıkan ve Kazdağları’ndan Madra’ya kadar Biga Yarımadası’nda ve çevresindeki tüm ekolojik yıkım projelerine ve ülkemizdeki doğa talan ve yıkım projelerine karşı mücadele etmek üzere bir araya gelen örgütlerin ve bireylerin oluşturduğu Kazdağları Ekoloji Platformu , kuruluşunu 9 Şubat 2021 günü bir basın açıklamasıyla duyurdu. Platformun Eş Sözcüleri Hülya Kurt ve Süleyman Eryılmaz, basın açıklamasında platformun amacını ve ilkelerini kamuoyu ile paylaştılar. Basın açıklaması metni aşağıdadır.

Kazdağları Ekoloji Platformu kuruldu

YAŞASIN BİRLEŞİK EKOLOJİ MÜCADELEMİZ!

Tüm dünya gibi ülkemiz de ekolojik yıkım ile karşı karşıyadır. Bizlere “kalkınma” propagandası ile dayatılan ekolojik yıkımlar artık “ekokırım” noktasına gelmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar da bu sürecin ekosisteme yapılan müdahalelerden kaynaklandığını göstermektedir.

Sermaye, gıda ve su başta olmak üzere yaşamın sürdürülmesi için zorunlu varlıkları kendi birikim rejimine sokmak için savaşlar, siyasi hak gaspları ve antidemokratik uygulamalara başvurmaktadır. Sermaye doğanın tüm varlıklarını meta olarak görmekte ve el koymaktadır.

Kirazlı altın madeni’nden Çırpılar kömürlü termik santraline, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni'ne, Biga Yarımadasını saran termik santrallerden tüm bölgeye yayılmış rüzgar enerji santrallerine ve metalik madencilikden taş ocaklarına Kazdağları ve yöresi talan ve rant politikalarının işgali altındadır.

Bu uygulamalara karşı ülkemizin her yerinde ekoloji mücadelesi yükselmekte olup, bölgemizde de uzun süredir başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekolojik yıkım tehditinin daha da arttığı bu dönemde Kazdağları'nda bu mücadeleyi büyütmenin ve birleştirmenin zamanı gelmiştir.

Ekolojik bir yaşamı savunan ve bu yaşamı hayata geçirmek üzere ekolojik dengeyi gözeten, doğal ve kültürel varlıkları koruyan, iklim, gıda ve su krizi gibi sorunlara yol açan ve çevresel yıkıma neden olan politikalara karşı mücadele eden demokratik kitle örgütleri, platformlar, sendikalar, meslek örgütleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, partiler ve gönüllü bireyler olarak bir çatı altında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu çatımızın ismi “Kazdağları Ekoloji Platformu” dur.

9 Şubat tarihi itibariyle, bir süredir sabırla inşaa ettiğimiz Kazdağları Ekoloji Platformu'nun kuruluşunu ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Kazdağları’nda ve Kazdağları çevresinde ekolojik mücadeleyi yılmadan sürdüreceğimizi duyurmak isteriz.

TAHAKKÜM VE HİYERARŞİNİN HER TÜRÜNE SON

Yeni bir toplumsallığı nasıl öreceğimizin ipuçlarını ekoloji mücadelesi bize sunmaktadır. Platform olarak, her türlü eşitsizliğe, sömürüye, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, tahakküm ve hiyerarşinin her biçimine özellikle de cinsiyet kimliği ve yönelim ayrımına karşı koyacağız. Kararlarımızı hep birlikte, meclisimizde önümüze koyduğumuz ilkesellik çerçevesinde alacağız.

Ekolojik yaşamdan ve üretimden yana olan platformumuz, isimlerin değil mücadelenin ön planda olduğu, ataerkiye karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir mücadele pratiği ortaya koyarak bölgesel ve küresel yıkım projelerine karşı etkin ve demokratik bir duruş sergileyecektir.

EKOLOJİK YAŞAM MÜMKÜN

Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, ekolojik bir yaşamın ve üretiminin inşaası için çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bilimsel ve sanatsal çalışmalarla da bu projeleri güçlendireceğiz. Kazdağları ve yöresinin yaban hayatını, gelecek neslin yaşam hakkını şirketlerin kâr hırsı ile yok etmesinin karşısında, kurda kuşa yaşam kaynağı olan bereketli topraklarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı yok edecek, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletecek her türlü faaliyetin karşısında Kazdağları'nın her ağacını tek tek savunacağız.

Kuruluşu itibariyle & kurumsal ve & bireysel bileşeni olan platformumuz yeni katılımlara açıktır. Kazdağları Ekoloji Platformu’nun kuruluşunun ekoloji mücadelemize daha fazla güç kazandıracağına olan inancımızla, tüm yaşam savunucularını mücadelemize omuz vermeye ve Kazdağları’na sahip çıkmaya çağırıyoruz.

KAZDAĞLARI HEPİMİZİN

                                                                                    KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU

KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU BİLEŞENLERİ
ÇEVRE ÖRGÜTLERİ
1- Agonya Dayanışması
2- Agonya Doğa Koruma Girişimi
3- Artur Çevre Platformu
4- Ayvalık Tabiat Platformu
5- Balıkesir Çevre Platformu
6- Balya ve Köyleri Çevre Platformu
7- Bayramiç Dayanışması
8- Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu
9- Bozcaada Forum
10-Burhaniye Çevre Platformu
11- Çan Çevre Derneği
12- Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
13- Ekoloji Birliği
14- Ekoloji Okumaları Grubu
15- Gökçeada Gönüllüleri Derneği
16- Gömeç Çevre Platformu
17- Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
18- Güney Marmara Dayanışması
19- Her Yer Kazdağları
20- Kapıdağ Dayanışma Platformu
21- Karadağ Dayanışması
22- Kazdağı Doğal ve Kültürel Var. Koruma Der.
23- Kazdağları İstanbul Dayanışması
24- Kazdağları Kardeşliği
25- Orhanlar Dayanışması
26- Yeşil Yenice Dayanışması


MESLEK ÖRGÜTLERİ
1- Çanakkale Tabip Odası
2- İnşaat Mühendisleri Odası Çanakale Şb.
3- Harita Mühendisleri Odası Öanakkale Tem.
4- Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi

BİRLİKLER
1- Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği


SANAT ÖRGÜTLERİ
1- Çanakkale Sanatçı İnsiyatifi-SUB
2- Kazdağları Sanatçı Dayanışması


KADIN-LGBT+ ÖRGÜTLERİ
1- Çanakkale Kadın Dayanışması
2- Çanakkale Kadın Platformu
3- Çanakkale Kadın Savunması
4- Çanakkale LGBTİ İnsiyatifi
5- Türk Kadınlar Birliği Öan. Şb

.
YÜRÜYÜŞ GRUPLARI
1- Ç 17


BİREYSEL KATILIMLAR
1- Ersin Ergenekon
2- Hayrettin Geökin
3- Kamile Manav
4- Kubilay Özben
5- Muzaffer Bayraktar
6- Süleyman Eryılmaz