Mandalya Körfezinde kirlilik tehlikesi

Balık Çiftlikleri Güllük Körfezi kıyılarına 700 metreye kadar yaklaştı. . Bu durum kıyılarda kirlilik tehlikesini barındırıyor. MANDALYA ÇEVRE PLATFORMU bir açıklama yaparak bu durumun engellenmesini istiyor.

Mandalya Körfezinde kirlilik tehlikesi

Mandalya Çevre Platformu yaptığı açıkamada:

"Doğaya duyarlıI bütün kesimleri kıyılarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Güllük Körfezi kıyılarına 700 metre kadar yaklaişan balık çiftlikleinin kıyılarımızdan uzaklaştırllmasını istiiyoruz . ....Birleşmiş Milletlerin “Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler” için belirlediği “Eylem Planı” çerçevesinde 1978 yılında yürürlüğe giren; 1995 ve 2004 yıllarında revize edilen “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması (Barselona) Sözleşmesi”nin ülkemizce de 2004’te imzalanmasının ardından “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması”nın ancak “deniz çevresinin yanı sıra, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde” genişletilerek mümkün olacağına kanaat getirilince, yapımına 2016 yılında başlanılan ve bu yıl 18 Eylül’de onaylanarak 19 Kasım’da askıya çıkarılan “Aydın-Muğla İlleri 1/50 000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı”nında sözde disiplin altına alınmaya çalışılan balık çiftlikleri için Muğla ilinde “su ürünleri tesisleri ve yetiştiriciliğine müsait” iki bölge/sınır tanımlanmıştır..Bu iki bölge sınırlarının birbirine ve karaya en çok yaklaştıkları “İnceburun ve Metelik Adası” ile sınırın tam ortasından geçtiği “Yılan Adası”na en yakın noktalarda inceleme yaparak tespit ettiğimiz mevcut balık çiftliklerine ilave olarak neredeyse “yüzerek ulaşılabileceğimiz mesafede yenilerinin kurulmasını-taşınması”nı yöre halkı olarak istemiyoruz.  Yaşadığımız bölgeye-karaya-kıyılarımıza-plajlarımıza en yakın noktalarda konuşlanmış olan mevcut çiftliklerin uzaklaştırılmasını beklerken, kıyılarımıza daha da yanaşmalarına izin veren yeni yapılan planlarla, körfezin bütününü yok etmeye yönelik girişimlere sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isteriz....  Mandalya Çevre Platformu, kıyılarımıza 500 ilâ 700 metre arasındaki uzaklıklarda konuşlanmasına yol açacak sınır çizgilerinin yeniden düzenlenmesi; mevcut balık çiftliklerinin ivedilikle açık denizlere taşınması; bölgedeki tüm plajlar ve kıyılarımızın “plaj olma özelliği”ni yitirilmesine yol açıcı bu durumun derhal durdurulması; kıyılarımıza yakışan çağdaş yaklaşımlarla çözüm yolları araştırma gayretlerimize tüm doğa dostlarını katılmaya ve birlikte olmaya davet etmektedir.   ... Yaşadığımız bölgeye-karaya-kıyılarımıza-plajlarımıza en yakın noktalarda konuşlanmış olan mevcut çiftliklerin uzaklaştırılmasını beklerken, kıyılarımıza daha da yanaşmalarına izin veren yeni yapılan planlarla, körfezin bütününü yok etmeye yönelik girişimlere sessiz kalmayacağımızın bilinmesini isteriz" .dedi..