Mimarlar Odası önünde Gezi davası için Adalet Nöbeti devam ediyor

Gezi davasında verilen kararlarına karşı TMMOB Mimarlar Odası önünde Adalet Nöbeti kesintisiz devam ediyor

Mimarlar Odası önünde Gezi davası için Adalet Nöbeti devam ediyor

Gezi parkı davası için 25 Nisanda Mahkemenin bir hakimin şerhine rağmen verilen cezalara karşı toplumsal öfke çeşitli mecralarda devam ediyor. TMMOB Mimarlar Odası Üyesi Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, Şehir Plancıları Odası üyesi Tayfun Kahraman'ında aralarında bulunduğu gezi tutsakları için Mimarlar Odası Büyükkent Şubesinde Adalet Nöbeti başlatıldı. Bugünki nöbete Eelektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası üyeleriyle devam edildi. Nöbete dğer odalarda destek verdi. Zaman zaman 'Gezi Tutsakları Onurumuzdur' , 'Her yer Taksim Her yer Direniş' sloganlarının atıldığı nöbette, adalet sağlanıncaya kadar nöbetlerin devam edeceği bildirildi.

Ayrıca Mühendislere Mimarlara Şehir Plancılarına açık çağrı yapılarak yayınlanan metin imzaya açıldı.  Metin aşağıdadır.

Mühendislere Mimarlara Şehir Plancılarına Açık Çağrı
#GeziyiSavunuyoruz: Gezi Tutukluları Serbest Bırakılsın!

25 Nisan’da görülen Gezi Parkı Davası’nda Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Osman Kavala hakkında ağır hapis cezaları verildi.  

Gezi Parkı Direnişinde, parkına, kentine, memleketine, onuruna sahip çıkan milyonlarca insan gibi biz mühendisler mimarlar şehir plancıları da Gezi Parkı’ndaydık, bugün de hukukun zedelendiği kararın karşısındayız, buradayız.

Tıpkı mesleki teknik bilgisini ve hayatını yaşanabilir bir kent mücadelesine adamış Mimar Mücella Yapıcı gibi; tıpkı kentine, mesleki sorumluluğuna sahip çıkarak Gezi Parkı mücadelesinde yer alan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman gibi; tıpkı mesleğini kentin ve emeğin hakları için kullanan Avukat Can Atalay gibi.

Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımızın da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçası olduğunu, somut deliller olmadan hukuki değil siyasi kararlar ile tutuklanan, hapis cezası verilen bu değerli insanların arkasında olduğumuzu bu çağrı ile duyuruyoruz.

Bu ülkenin üreten, mesleki bilgisini, sorumluluğunu aydınlık bir gelecek için kullanmayı ilke edinmiş mühendisleri, mimarları şehir plancıları olarak; adalet için, karanlığa karşı verilen mücadelede en ön sıralarda olacağımızı ve korkmayacağımızı ifade ediyor ve parklarımıza, kentlerimize, meslek onurumuza sahip çıkacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı bu çağrıya imza vermeye, Gezi tutuklusu arkadaşlarımızın sesi olmaya davet ediyoruz.

Mühendisler Mimarlar Şehir Plancıları #GeziyiSavunuyoruz:
Gezi Parkı tutukluları derhal serbest bırakılsın!
#GeziOnurumuzdur!

İmzacıların listesi için linke tıklayınız:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSE0MW_vz-UciMURKTEFJkfgSfdmmS_-UxH-FJ0q1DSeZ7ZzyyeSAEhJhFGZqXaVvt9XKMAMwR3hN5w/pubhtml?gid=0&single=true