Yeşil Yaşam İnisiyatifi kuruluş deklerasyonunu kamuoyu ile paylaştı

Bir grup yaşam savunucusu, tüm yaşam savunucuları ve kurumlarla güçbirliği içinde küresel ekolojik krize karşı mücadele için kurduğu Yeşil Yaşam İnisiyatifi, kuruluşunu bir deklerasyonla kamuoyuna duyurdu. Deklerasyonun tam metni aşağıdadır.

Yeşil Yaşam İnisiyatifi kuruluş deklerasyonunu kamuoyu ile paylaştı

Yeşil Yaşam İnisiyatifinden Merhaba

Biz, ülkemizde ve dünyadaki gidişattan, gezegenimizin yaşadığı sorunlardan, insanlığın ve tüm canlıların yaşamından endişe duyan bir grup insanız.

Biz, çağımızı belirleyen vahşi rekabet sisteminin "ya büyü ya da yok ol" buyruğuna teslim olmayan,  doğayla barışık bir toplum istiyoruz.

Yeryüzünün devasa çöp yığınına, insanların iradesiz, üretim-tüketim robotlarına dönüştürülmediği, sömürüsüz, savaşsız, tahakkümsüz bir dünya istiyoruz.

Biz, uğruna mücadele ettiğimiz toplum gibi kendi mücadele yöntemlerimizde de demokratik, özgürlükçü, farklı görüşleri zenginlik olarak değerlendiren bir yapıyı, olmazsa olmaz görüyoruz.

Merkeziyetçiliğe değil, yerel yaratıcılığa, hiyerarşiye değil yatay ilişkilere dayanan bir örgütlenme anlayışı istiyoruz.

Özyönetimci, çoğulcu ve şeffaf bir vizyonu yaşama geçirmek, toplumu kuşatan tahakküm, düşmanlık ve hegomanik koşullarda  zor bir görevdir.  Bilinçli ya da bilinçsizce oluşturulmuş merkeziyetçi, hiyerarşici yaklaşımları aşmak, duyarlılık ve empati isteyen,  yaratıcılık ve maharetle yürütülmesi gereken bir uğraştır.

Biz,

- Şiddet karşıtıyız: Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve militarizme karşıyız.

- Ekoloji, birinci önceliğimizdir: Özelde iklim krizine, genelde ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi temel hedef kabul ediyoruz. Ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi, demokrasi mücadelesiyle ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz.

- Farklı bir yaşamın mümkün olduğunu biliyoruz: Ne olursa olsun büyüme/kalkınma anlayışına karşıyız. Tüketim toplumunun alışkanlıklarına ve endüstriyalizme karşı mücadele ediyoruz.

- Radikal demokrasiyi savunuyoruz: Çoğulculuğu ve katılımcılığı savunuyor; tüm dışlananların, yok sayılanların ve ötekileştirilenlerin sesi olmaya çalışıyoruz.

- Eşit bir yeryüzü istiyoruz: Sürdürülebilir bir yaşam için nükleersiz, fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji yöntemlerinin tercih edildiği ekolojik politikaları, adaleti, demokrasiyi savunuyoruz.

- Yeşil politikaları savunuyoruz: İnsanı doğanın efendisi, doğal varlıkları kaynak kabul eden politikaları ret ediyoruz. Bizler tüm türleri eşit olarak tanıyan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini garanti eden bir sürdürülebilir yaşam düzeni kurmak istiyoruz.

‑ Dayanışma, mücadelemizin en önde gelen unsurudur: Ülke çapında ve uluslarası çapta benzer kaygıları taşıyan ve yukarıdaki ilkeleri savunan kesim, grup, platform ve bireylerle buluşmayı kendimize hedef koyuyoruz.

Doğa, emek, demokrasi  ve özgürlük mücadelesinde omuz omuza var olmak, birlikte üretmek ve direnmek adına bizler gibi düşünen tüm dost yapılara Yeşil Yaşam İnisiyatifi olarak merhaba diyoruz.

Eşit, özgür ve yeşil bir dünya için kol kola!

Yeşil Yaşam İnisiyatifi