Zeytinliklerin madenciliğe açılarak yok edilmesi için iktidarın hırsı

Zeytinliklerin madenciliğe açılması kararına Danıştay engelinin ardından iktidar, tekrar harekete geçti. TBMM’ye sunulan torba teklifle madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin ‘mümkün olmaması’ durumunda zeytinlikler madenciliğe açılabilecek.

Zeytinliklerin madenciliğe açılarak yok edilmesi için iktidarın hırsı

İktidarın  ‘Ölümsüz ağaç’ denilen zeytinliklerin katliamındaki ısrarı sürüyor. Danıştay 8. Dairesi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliği iptal etmesinin ardından AKP torba kanun ile katliama kılıf uyduracak.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte zeytinlikleri madenciliğe açabilecek düzenlemeler de yer aldı.

Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

Zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm masraf ve taleplerden, madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumlu olacak.

Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine izin verilebilmesi için iznin öncesinde aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alanla eş değer büyüklükte izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin bahçesi tesis edilmesi zorunlu olacak.

Yaşam savunucuları bu kanun teklifine karşı tepkilerini sosyal medyada ve protesto harejetleriyle önlemeye çalışıyor. 14 Aralık Çarşamba günü İkizköylüler ve yaşam savunucuları  TBMM önünde yasa görüşmesi esnasında toplanarak basın açıklaması yapacak.

Kaynak: https://tele1.com.tr